> Celem pracy nad sobą jest po prostu szczęście. Nie jako jednorazowy akt, ale jako droga, którą się stajesz >

| Wojciech Gorzelanny | Paweł Hoffman |

"Po co?" To jedno z najistotniejszych pytań, jakie sobie w życiu zadajemy. Zdarza się, że realizujemy nieskończoną wręcz ilość zadań dziennie. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, jednak często do poczucia spełnienia w tym całym chomiczym kółku jest nam daleko. Podczas warsztatów HOGO – cele & motywacja pokażemy jak tworzyć cele, które realnie zbliżą Cię do samego siebie oraz pomogą z pasją i radością iść przez życie. Naturalna motywacja pojawia się sama, gdy masz głębokie poczucie sensu tego, co robisz. Sens będzie przewodnim tematem warsztatów HOGO cele & motywacja.

Przedstawiamy dla Ciebie certyfikowane szkolenie:

Program warsztatów jest przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.

 

Celem warsztatów jest profesjonalne zbadanie, jaki wpływ masz na swoje Życie. Zajmiemy się wieloma aspektami związanymi z wyznaczaniem celów, planowaniem ich realizacji i realnym podejmowaniem kolejnych kroków. Co hamuje, co wspiera? Jakie wartości za tym stoją? Na ile to, co planujesz, jest spójne z Twoją tożsamością? Warsztaty wyposażają w konkretne i praktyczne narzędzia. Są one oparte zarówno na myśleniu analitycznym, jak i kreatywnym znajdowaniu rozwiązań. Kładziemy nacisk na zmianę ograniczających przekonań, budowanie naturalnej motywacji, która uruchamia odprężenie i kreatywność. 

Szkolenie prowadzone jest wielopłaszczyznowo w ujęciu holistycznym – od poznania struktur osobowości w oparciu o modele poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, psychobiologię i ujęcie psychologii procesu, przez coaching, somatoterapię, pracę z ciałem i oddechem. Traktujemy cele jako naturalną drogę Życia, nie wyekstrahowany projekt.

 

Treści, procesy i narzędzia szkoleniowe włączone w warsztaty:

  • Jak realizować mocne, satysfakcjonujące cele - ujęcie holistyczne – Ciało + Umysł + Serce,
  • Poznanie i rozumienie struktur osobowości, 
  • Zmiana negatywnych wzorców emocjonalnych blokujących motywację i działanie,
  • Cele w spojrzeniu Racjonalnej Terapii Zachowań, coachingu, spirali rozwoju Kena Wilbera, map świadomości Davida Hawkinsa,
  • Analiza celu i modele realizacji – GROW, tożsamość i cel w spojrzeniu archetypów jungowskich, praca z przestrzenią i ciałem, zarządzanie sobą i planowanie działań, 
  • Co nam dają cele – analiza wielopoziomowości celów – poziomy świadomości, cel jako droga rozwoju wewnętrznego,
  • BHP emocji i naturalnej motywacji – autocoaching, relaks, wizualizacje, praca z ciałem, techniki uwalniania emocji, Prosta Transcendencja Doświadczeń (PTD),  Arkusz Pracy Pryzmaty Świadomości, Arkusz Mapowania Emocji, HOGO SOMA – system oddechu medytacyjno-aktywizującego.

 Szkolenie skierowane jest do:

- coachów i trenerów,
- psychologów,
- menedżerów,
- sportowców
- pedagogów,
- terapeutów,
- mentorów,
- liderów
- kierowników projektów,
- superwizorów
i wszystkich otwartych na zmianę oraz interesujących się rozwojem osobistym.

CZAS TRWANIA: warsztaty weekendowe, 12h (z przerwami obiadowymi i kawowymi).

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY I ZAPISZ SIĘ