> Celem pracy nad sobą jest po prostu szczęście. Nie jako jednorazowy akt, ale jako droga, którą się stajesz >

| Wojciech Gorzelanny | Paweł Hoffman |

Sesje Indywidualne HOGO prowadzone są w podejściu holistycznym. Są oparte o nowatorskie metody wspierania własnego rozwoju. Celem sesji jest kreowanie trwałej i satysfakcjonującej zmiany w kluczowych aspektach życia prywatnego, zawodowego i zdrowotnego. Doświadczanie siebie poprzez podejście holistyczne pozwala na głębokie zrozumienie istoty tego co wydarza się w życiu. Pozwala to na dopasowanie adekwatnych narzędzi pracy w danym położeniu i sytuacji. W oparciu o szerokie doświadczenie tworzymy modele pracy, które opierają się o nurt psychodynamiczny, poznawczo behawioralny, coaching, psychobiologię, pracę z procesem, Mapy Świadomości dra Davida Hawkinsa, Spiralę Rozwoju wg Kena Wilbera. 

W trakcie Sesji Indywidualnych HOGO uczymy jak zachować codzienną higienę emocjonalną - BHP Emocji. Uczymy jak wykorzystać autocoaching, relaks, wizualizacje, pracę z ciałem, techniki uwalniania emocji. Pomagają nam w tym modele pracy własnej, takie jak: Prosta Transcendencja Doświadczeń (PTD),  Arkusz Pracy Pryzmaty Świadomości, Arkusz Mapowania Emocji, Arkusz Psychobiologii Chorób, HOGO SOMA – system oddechu medytacyjno-aktywizującego.

Dla kogo?
Sesje indywidualne HOGO są skierowane do osób, które;

Pragną pracować w oparciu o własny rozwój:

 • Poznanie siebie w głębszych aspektach psychologicznych,
 • Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem własnymi emocjami oraz kreowanie wewnętrznego spokoju i odprężenia,
 • Efektywne i praktyczne wykorzystanie narzędzi do radzenia sobie ze stresem i napięciem w różnych sytuacjach.
 • Rozwijanie granic w oparciu o modele asertywności i bezpieczeństwa,
 • Poznanie wzorca myślenia, przeżywania, działania, jakim kierujesz się w swoim życiu, a który determinuje twoje ważne decyzje i wybory,

Poradzić sobie z problemami natury psychologicznej i zdrowotnej:

 • Poznanie przyczyn psychosomatycznych chorób i sposobów powrotu do zdrowia w ujęciu Psychobiologii,
 • Poradzenie sobie z kryzysową sytuacją w życiu (wypadek, choroba, utrata bliskiej osoby, nagły stres, problemy w związku),
 • Zrozumienie przyczyny trudności w relacjach z bliskimi,
 • Praca z obniżonym poczuciem własnej wartości
 • Poradzenie sobie z emocjami i stanami psychicznymi niosącymi trudności w sferze osobistej i zawodowej,
 • Przepracowanie traumatycznych wydarzeń życiowych,

WOJCIECH GORZELANNY
OBSZARY SPECJALIZACJI: 

 • executive coaching – zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera,
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu – budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie,
 • coaching grupowy/warsztaty/szkolenia - wieloaspektowy rozwój z pogłębianiem świadomości,
 • life coaching oraz indywidualne, holistyczne sesje rozwojowe (narzędzia dopasowane do potrzeb klienta, m.in. komunikacja, praca na zasobach, inteligencja emocjonalna, praca ze stresem, praca z przekonaniami, motywacja, odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy).
 • indywidualne sesje psychoterapii – obszar wewnętrznego rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego.

PAWEŁ HOFFMAN
OBSZARY SPECJALIZACJI:

 • indywidualne sesje psychoterapii – obszar wewnętrznego rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego,
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych,
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych,
 • praca z procesem rozwoju świadomości – odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy,
 • praca skierowana na rozwój i rozwiązywanie problemów w aspekcie rodziny - terapia rodzinna, dzieci oraz młodzieży.