> Celem pracy nad sobą jest po prostu szczęście. Nie jako jednorazowy akt, ale jako droga, którą się stajesz >

| Wojciech Gorzelanny | Paweł Hoffman |

Wg badań 80% poczucia sukcesu relacyjnego i zawodowego w życiu zależy od inteligencji emocjonalnej.Pozostałe 20% wypełnia wiedza i umiejętności. Doceniając wagę wspomnianych 80% proponujemy warsztaty, które znacząco i konkretnie pozwolą Ci wchodzić w stan odprężenia. Szybko wychodzić z emocjonalnych dołków. Wyobraź sobie, że rozrysowujesz emocje całego dnia na wielkim obrazie. Pomożemy Ci w tym, aby barwy tego obrazu były znacząco lżejsze w swojej formie, niż przed warsztatami. Są to warsztaty, na których zadbasz o siebie na poziomie, który ważny jest dla każdego świadomego człowieka.

Przedstawiamy dla Ciebie certyfikowane szkolenie HOGO hollistic goals system:

Program warsztatów jest przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.


Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem własnymi emocjami oraz kreowanie wewnętrznego spokoju i odprężenia. Warsztaty wyposażają uczestników w narzędzia do codziennej praktyki, która pozwala na zachowanie naturalnego BHP Emocji. Efektywne i praktyczne metody są doskonałym narzędziem do radzenia sobie ze stresem i napięciem w różnych sytuacjach. Długotrwały wewnętrzny spokój ducha staje się więc Twoim osobistym sukcesem.

Szkolenie prowadzone jest wielopłaszczyznowo w ujęciu holistycznym – od poznania struktur osobowości w oparciu o modele psychodynamiczne, psychobiologię i ujęcie psychologii procesu, przez coaching, somatoterapię, pracę z ciałem i oddechem, po integrację emocji i procesy powrotu do naturalnego stanu homeostazy.

Treści, procesy i narzędzia szkoleniowe włączone w warsztaty:

  • Poznanie i rozumienie struktur osobowości i dynamiki emocji – spojrzenie holistyczne,
  • Wpływ emocji na zdrowie, stan psychiczny i wybrane obszary życia,
  • Rozpoznawanie emocji i zarządzanie nimi – obserwacja i diagnoza stanów wewnętrznych, mapy świadomości wg Davida Hawkinsa, spirala rozwoju wg Kena Wilbera docieranie do zasobów, modele asertywności, odkrycie i zmiana negatywnych przekonań, zarządzanie informacją zwrotną, 
  • Naturalne BHP emocji – autocoaching, relaks, wizualizacje, praca z ciałem, techniki uwalniania emocji, Prosta Transcendencja Doświadczeń (PTD),  Arkusz Pracy Pryzmaty Świadomości, Arkusz Mapowania Emocji, Arkusz Psychobiologii Chorób, HOGO SOMA – system oddechu medytacyjno-aktywizującego.

Szkolenie skierowane jest do:
- psychologów,
- pedagogów,
- terapeutów i socjoterapeutów,
- coachów i trenerów,
- mentorów,
- liderów
- menedżerów,
- kierowników projektów,
- superwizorów
i wszystkich otwartych na zmianę i interesujących się rozwojem osobistym.

CZAS TRWANIA: warsztaty weekendowe, 12h (z przerwami obiadowymi i kawowymi).


SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY I ZAPISZ SIĘ